Declarație privind protecția datelor personale

 1. Declarația noastră privind protecția datelor personale
  LPD Consulting acordă foarte multă importanță păstrării confidențialității datelor dumneavoastră personale. De aceea dorim să vă oferim un proces transparent de colectare și utilizare a datelor personale. Când spunem ‘noi’, ne referim la firma LPD Consulting, cu sediul în Rollegemsestraat 19 cp 1.2 din 8510 Bellegem .
  Această declarație de protecție a datelor personale are ca scop explicarea, într-o manieră simplă a proceselor noastre legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: ce fel de date prelucrăm și cum procedăm exact, explicație pe care vi-o oferim dumneavoastră – în calitate de client, vizitator al site-ului nostru de internet sau în orice altă calitate în care ne contactați.
  Această declarație se aplică atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor juridice.
 2. Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale
  Prin date personale înțelegem nu doar datele prin care puteți fi identificat (-ă) direct ci și datele pe baza cărora puteți fi identificat (-ă) indirect:
  · Identificarea directă poate fi realizată prin intermediul unor date precum numele și adresa dvs.
  codul numeric personal, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.
  · Identificarea indirectă se poate realiza pe baza mai multor informații combinate, care împreună pot conduce la identificarea dvs. De exemplu numărul contractului dvs. nu este neapărat o dată cu caracter personal. Va intra însă în rândul datelor personale atunci când este cuplată (automat) cu numele dvs. Prin prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal ne referim în fapt la: colectarea, salvarea, păstrarea, utilizarea, consultarea, modificarea, aducerea la cunoștință, publicarea ori ștergerea datelor dvs. personale.

2.1 Ce date personale prelucrăm?
Diferitele categorii de date personale pe care le prelucrăm de obicei sunt următoarele:
· Datele de identitate, precum numele și prenumele, data nașterii, locul nașterii, numărul cărții de identitate (sau buletin, după caz), adresa de e-mail și chiar adresa IP a computerului dvs. sau a telefonului mobil.
· Datele privind operațiunile pe care le realizați prin intermediul nostru, ca de exemplu numărul de cont bancar.
· Datele financiare, ca de exemplu valoarea bunurilor dvs. imobile sau a altor active pe care le aveți.
· Datele social-demografice, ca de exemplu starea dvs. civilă, situația dvs. familială sau alte relații în care sunteți implicat, nivelul dvs. de instruire și cunoștințele pe care le posedați.
· Datele privind comportamentul dvs. pe internet și preferințele pe care le înregistrăm când navigați pe website-ul nostru sau când folosiți aplicațiile noastre de mobil.
· Datele privind interesele și dorințele dvs. pe care ni le împărtășiți prin contactul personal (inclusiv prin intermediul centrului de contact) pe platforma de internet (de exemplu atunci când completați o anchetă pe site-ul nostru de internet).
· Datele audiovizuale, precum imagini ale camerelor de supraveghere când ne vizitați la unul din sediile noastre sau înregistrări ale convorbirilor de pe telefonul dvs. mobil când ne sunați în centrală.
In cazurile prevăzute de lege putem folosi și date provenite din surse externe (de exemplu informații ce provin de la autorități guvernamentale în cadrul luptei de combatere a terorismului și spălării banilor). In general nu utilizăm date personale cu caracter sensibil precum date privind starea dvs. de sănătate, credințele dvs. religioase, politice sau filozofice, inclinațiile sexuale sau proveniența etnică.

2.2 Cui aparțin datele cu caracter personale pe care le prelucrăm?
Prelucrăm date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice sau juridice cu care avem o relație directă sau indirectă, sau cu care am avut în trecut sau ne dorim să dezvoltam în viitor o astfel de relație.
Astfel, datele personale pot avea legătură cu:
· clienții noștri, reprezentanții lor sau beneficiarii;
· clienții potențiali care se arată interesați de produsele și serviciile noastre
· oricine are legătură cu o persoană juridică, ca de exemplu reprezentantul unei societăți comerciale sau al unei organizații de facto.
Vă prelucrăm de pildă datele personale atunci când intrați într-un contract cu noi, când ne vizitați site-ul de internet sau când completați o anchetă. Este vorba atât de date personale pe care le completați în nume propriu cât și de cele pe care le completați în numele unei persoane juridice. Utilizăm de asemenea date cu caracter personal ale terților, persoane ce nu ne sunt clienți, dar care sunt în relație cu clienți de-ai noștri datorită unei anumite funcții deținute, unor înțelegeri încheiate sau datorită unui anumit drept pe care îl au față de clienții noștri.
Câteva exemple:
· reprezentanții legali (precum și împuterniciții)
· beneficiarii plăților efectuate de clienții noștri
· creditorii clienților noștri (de exemplu după declararea falimentului)
· acționarii societăților comerciale, în cazul în care aceștia sunt persoane fizice
· reprezentanții statutari
· administratorii sau alte persoane menționați ca persoane de contact în cazul unui client comerciant.

2.3 In ce scop utilizăm datele dvs. personale?
Utilizăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:
· Gestionarea dosarului de client
Dacă doriți să încheiați cu noi un contract de intermediere, suntem obligați conform legii să preluăm un număr de date cu caracter personal (precum o copie de pe cartea dvs. de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea) pentru a putea stabili dacă vă putem accepta în calitate de client. In plus avem nevoie de adresa și de numărul dvs. de telefon pentru a vă putea contacta după aceea.
· Livrarea și prestarea de servicii
Dacă doriți să cumpărați un produs sau un serviciu nou, avem nevoie în plus de anumite date cu caracter personal pentru a putea stabili dacă vă putem livra produsul sau dacă putem presta serviciul cu caracteristicile pe care le doriți.
· Gestionarea relației cu clienții
Puteți primi invitații de participare la anchete privind gradul de satisfacție al clientului sau pentru alte tipuri de anchete. Rezultatele acestor anchete pot fi trimise diverșilor membrii ai personalului nostru pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor prestate. Putem folosi de asemenea și notițele făcute în timpul vizitelor efectuate la unul din sediile noastre pentru a vă putea oferi anumite produse sau servicii mai bine potrivite pe măsura necesităților dvs.
· Pe baza unei analize a profilului dvs. stabilim în ce măsură un produs vi se potrivește și este adecvat pentru dvs.  Ori de câte ori vă oferim un produs va trebui să vă punem anumite întrebări cu privire la pregătirea dvs. educațională, cunoștințele pe care el aveți cu privire la produsele oferite și dorințele și nevoile dvs.
· Pentru a putea continua abordarea personalizată a fiecărui dosar de client, așa cum ne propunem, de pildă prin trimiterea de scrisori sau mesaje pe e-mail cuprinzând oferte personalizate sau pentru oferirea unor aplicații de mobil sau pe internet personalizate.
Pentru a vă putea oferi cele mai relevante produse sau servicii, putem proceda la:
• Analizarea informațiilor pe care le-am strâns atunci când de exemplu ne-ați vizitat pagina de internet, când ați avut o întrevedere la unul din birourile noastre sau când v-ați întâlnit cu vreunul dintre agenții imobiliari din rețeaua noastră
• Analiza necesarului dvs. potențial pentru livrarea produselor sau prestarea serviciilor noastre (putem de pildă să vă invităm la unul din birourile noastre pentru a discuta despre produsele și serviciile care se potrivesc profilului dvs.).
• Identificarea momentelor cheie la care anumite produse sau servicii de ale noastre devin relevante pentru situația dvs. (aniversari de zile de naștere, decese, căsătorii, divorțuri, adopții).
• Evaluarea intereselor dvs., de exemplu pe baza simulărilor pe care le realizați pe site-ul nostru de internet.
· Optimizarea serviciilor prestate.
• Utilizarea de date privind operațiunile dvs. pentru a înțelege mai bine cum folosiți serviciile noastre, astfel încât să le putem îmbunătăți.
• Analiza rezultatelor activităților noastre de marketing pentru a măsura eficiența și eficacitatea campaniilor noastre de promovare.
· Prevenirea, detectarea și combaterea nerespectării prevederilor legale obligatorii (de exemplu în cadrul luptei împotriva spălării banilor, a finanțării terorismului și a fraudei fiscale).
· Putem să prelucrăm datele dvs. personale și pentru  a vă proteja pe dvs. și proprietățile ce vă aparțin împotriva practicilor frauduloase. Asta se poate întâmpla de exemplu în situația în care sunteți victima unui furt de identitate, atunci când datele dvs. personale sunt publicate fără autorizare sau când sunteți victima unui atac cibernetic. Putem de asemenea aduna datele relevante pentru un client (numele, numărul de cont, vârsta, naționalitatea, adresa IP etc.) pentru a crea un profil de client cu scopul de a detecta rapid și eficient activitățile criminale.
Folosim de asemenea datele de contacte și date privind aspecte de securitate (ca de exemplu cititorul de carduri, parola etc.) pentru a permite protecția de la distanță a operațiunilor pe care le realizați și a mesajelor pe care le schimbați prin intermediul canalelor noastre de comunicație.

 1. Cum procedăm când lucrăm cu datele dvs. personale?
  3.1 Respectăm prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal
  Pentru noi este extrem de important să ne păstrăm neștirbită reputația de integritate și respect privind confidențialitatea datelor clienților noștri.
  Facem tot ceea ce ne stă în putință pentru respectarea prevederilor în vigoare ale legii belgiene privind protecția vieții intime și private și a normelor de aplicare și regulamentelor din acest domeniu. Sub acest aspect ne aflăm sub jurisdicția Comisiei belgiene privind protecția datelor cu caracter personal.
  In conformitate cu prevederile legale, aplicăm procedee tehnice și măsuri organizatorice adecvate (de exemplu proceduri și măsuri de securitate IT etc.) pentru a garanta protecția adecvată a datelor dvs. personale împotriva pierderii sau furtului.
  Încheiem de asemenea și înțelegeri contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri care prelucrează date cu caracter personal sau cărora le furnizăm noi astfel de date.

Vă recomandăm de asemenea să luați dvs. înșivă măsuri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal:

 • Instalați programe de calculator antivirus, împotriva spionajului și de protecție (firewall). Instalați de la început aceste programe cu actualizări periodice automate, la intervale scurte de timp.
  · Nu vă lăsați aparatura și mijloacele de comunicație accesibile și nesupravegheate.
  · Deconectați-vă de pe contul dvs. din aplicația LPD Consulting ori de câte ori nu o folosiți.
  · Păstrați strict secrete parolele de acces și folosiți parole puternice – încercați să evitați combinațiile de cifre și litere ușor de ghicit.
  · Fiți precauți în toate situațiile neobișnuite ca de exemplu când aveți de a face cu o adresă nouă de internet sau cereri bizare ca de exemplu când vi se solicită trimiterea pe e-mail a datelor de client.

3.2 Cum strângem datele dvs. personale?
Intrăm în posesia datelor dvs. personale când ne deveniți client sau când vă înregistrați online pentru serviciile noastre, când completați online formulare sau când semnați contracte cu noi, când folosiți produsele sau serviciile noastre sau când luați contact cu noi prin intermediul canalelor noastre de comunicație.

3.3 Cum procedăm în ceea ce privește „cookies”?
Folosim „cookies” pe pagina noastră de web pentru a îmbunătăți funcționarea acestuia, pentru a retine preferințele dvs. și pentru a vă putea transmite anumite informații atunci când considerăm că ar putea fi de interes pentru dvs.
Intr-o explicație simplă, prin „cookies” înțelegem fișiere de date de dimensiuni mici care rămân salvate pe computerul dvs.
Acestea pot deservi diferite funcții, dar în general ele rețin date despre site-urile pe care le vizitați. „Cookies” conțin cantități mici de informație referitoare la vizualizările pe care le-ați făcut pe o anumită pagină de internet, informații ce pot fi ulterior folosite pentru a reține preferințele dvs. în cazul unei vizite viitoare.
„Cookies” pot fi „funcționale” conținând astfel date despre dvs. (în calitate de utilizator), cum ar fi limba sau valuta pe care ați ales-o astfel încât aceasta să apară de la început la vizualizarea următoare.
„Cookies” pot fi de asemenea „tehnice” conținând astfel date despre pagina vizualizată de utilizator în cadrul site-ului web al firmei LPD Consulting și despre rubricile completate pe formularele de pe site. Astfel de „cookies” sunt necesare pentru a vă oferi informații personalizate și pot evita repetarea unor informații sau reclame la vizualizările pe care le efectuați succesiv.
Utilizăm datele înregistrate de „cookies” și în scop statistic ori pentru studii referitoare la site-ul de internet al LPD Consulting, în scopul îmbunătățirii conținutului și performanțelor acestuia.
Putem folosi „cookies” și pentru a vă identifica modelele de comportament online și pentru a adapta site-ul nostru de web la nevoile și interesele dvs.
Nu vor fi amplasate „cookies” dacă nu declarați expres că acceptați inserarea lor. Puteți de asemenea revoca oricând acordul pe care l-ați exprimat în acest sens. Acordul exprimat o dată este valabil și pentru accesarea următoarelor informații în cadrul aceleiași sesiuni pe site.  Puteți să vă instalați browser-ul în așa fel încât să vă informeze cu privire la modalitățile de administrare ale acestor „cookies”. In cazul în care refuzați să primiți de la noi „cookies”, s-ar putea ca site-ul nostru să opereze mai lent sau s-ar putea ca nu toate serviciile să fie funcționale.

3.4 Prelucrarea automată a datele dvs. personale
Pentru a livra produse și servicii eficient și rapid uneori este posibil să efectuăm prelucrări automate ale datelor dvs. personale. Nu sunt utilizate însă nici un fel de proceduri automatizate de luare a deciziilor.

3.5 Pe ce perioadă stocăm datele dvs. personale?
Facem tot ceea ce ne este cu putință pentru a nu stoca datele personale pe o durată mai lungă decât este nevoie pentru îndeplinirea scopului pentru care le-am colectat.
Datele cu caracter personal pe care le-am colectat pentru potențialii clienți le păstrăm pe o perioadă de maxim un an.
Alte date, precum convorbirile telefonice, sunt păstrate mai puțin, conform prevederilor legale în vigoare.
Pentru a decide pe ce perioadă trebuie păstrate datele cu caracter personal, trebuie să ținem cont și de obligațiile legale de păstrare a datelor impuse prin legile în vigoare (de exemplu legislația privind combaterea spălării banilor). Putem păstra datele dvs. personale și ca materiale probatoare în cazul unor eventuale procese în instanță. In acest caz datele personale respective nu vor fi folosite în mod activ.

Prin urmare nu există un termen general de păstrare a datelor personale – acesta variază de la caz la caz în funcție de circumstanțe (datele dvs. pot fi păstrate până la zece ani de la momentul la care contractul dvs. cu noi a încetat).
4. Cu cine colaborăm în prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?
4.1 Folosirea datelor dvs. personale în cadrul LPD Consulting

Prelucrăm cu cea mai mare grijă datele dvs. cu caracter personal și le împărtășim altora numai în măsura în care este absolut necesar pentru a vă oferi cele mai bune servicii.
Putem transfera date cu caracter personal către alte entități, care ne ajută pentru îndeplinirea anumitor sarcini operaționale, pentru protecția IT sau pentru livrarea unor produse și servicii specifice. Pentru anumite activități operaționale de protecție  și pentru activitățile de screening în vederea combaterii spălării de bani, putem apela la entități din afara Belgiei. Suntem responsabili pentru produsele proprii dar în vederea distribuirii lor colaborăm și cu alți comercianți, cu care avem încheiate contracte de distribuție.

Informații suplimentare privind activitățile noastre și cele ale LPD Consulting găsiți pe https://www.lpdconsulting.be.  LPD Consulting a luat măsuri pentru garantarea securității datelor personale folosite în comun cu alte entități sau transferate acestora, în conformitate cu regulile și normele internaționale din domeniu.

4.2 Folosirea datelor dvs. personale în afara LPD Consulting
1. Uneori suntem obligați prin lege să punem la dispoziția unor organizații externe datele dvs. personale.
Suntem obligați prin lege să punem datele personale de care dispunem la dispoziția acestor terți:
· autorități publice, instanțe de reglementare și de supraveghere atunci când există o obligație legală
de a pune la dispoziția acestora datele cu caracter personal ale clienților, precum în cazul
administrației financiare sau a Băncii Naționale a Belgiei (NBB);
· instanțe judecătorești sau de cercetare, precum politia, procurorii publici, curțile de judecată,
curțile de arbitraj, organele de mediere la cererea expresă a acestora;
· avocați, de exemplu în caz de faliment, notari, lichidatori judiciari ori curatori care administrează afacerea altuia și auditori.
2. Terți față de care nu suntem obligați să le punem la dispoziție date cu caracter personal,
dar la care apelăm pentru multe din serviciile prestate:
· Specialiști din diverse sectoare de activitate care au obligația juridică de a prelucra cu responsabilitate datele cu caracter personal:
· Prestatori de servicii, și anume întreprinderi și persoane fizice care ne oferă suport pentru:
• proiectarea și mentenanța instrumentelor  noastre de internet și a aplicațiilor pe care le utilizăm;
• operațiuni de marketing pentru activitățile, organizația și evenimentele noastre și gestionarea
procesului de comunicare cu clienții noștri
• pregătirea de rapoarte și statistici, tipărirea și proiectarea produselor noastre.
· Organizații ale căror produse și servicii le comercializăm sau cu care colaborăm.

In cazurile menționate mai sus ne asigurăm ca terții în cauză să aibă acces limitat la datele cu caracter personal, și anume în măsura în care este necesar pentru a-și putea îndeplini sarcinile specifice. Ne asigurăm de asemenea că terții în cauză se obligă să utilizeze datele furnizate de noi într-o manieră sigură și de încredere, în conformitate cu instrucțiunile noastre. In nici un caz nu vindem terților datele personale de care dispunem.

Atunci când colaborăm cu entități din afara Belgiei ne luăm măsuri pentru a ne asigura că datele personale sunt suficient protejate în țara în care sunt transferate. In aceste cazuri luăm măsuri (ca de exemplu obligații contractuale) pentru a ne asigura că datele personale transferate sunt prelucrate cu tot atâta grijă precum în Belgia.

 1. Care sunt drepturile dvs. ?
  Facem tot ce ne stă în putință pentru a vă asigura un înalt grad de transparență în privința utilizării datelor dvs. personale.
  In ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem, aveți conform legii dreptul să fiți informați cu privire la prelucrare, să aveți acces la aceste date și să le puteți corecta. De asemenea aveți dreptul să vă opuneți utilizării lor. Aveți dreptul de a cere ștergerea acestor date, de a refuza transferarea lor precum și dreptul de a vă opune prelucrării automate a datelor în vederea luării unor decizii precum și în vederea creării unui profil al dvs. Vă vom răspunde oricăror solicitări în termen de o lună de la data primirii cererii.
 2. Informații

Nu vor fi preluate ori păstrate nici un fel de date cu caracter personal fără autorizare explicită și fără dovada luării la cunoștință a acestei declarații privind confidențialitatea datelor personale.

 1. Accesul

Vă vom oferi

 • o descriere a datelor cu caracter personal pe care le păstrăm
  · o explicație privind motivul pentru colectarea datelor dvs. personale
  · o informare cu privire la partenerii externi cărora le vom transfera datele
  · o informare cu privire la motivele pentru care au loc eventualele prelucrări automate ale datelor dvs. personale.

Pentru a accesa datele dvs. personale puteți să ne vizitați direct la sediul nostru din Bellegem. Înainte de a răspunde solicitării dvs. putem să vă cerem să ne prezentați un document de identitate sau să ne răspundeți la întrebări cu scop de identificare. Apoi vă vom înmâna o copie a datelor pe care le utilizăm. Prima solicitare este complet gratuită. Pentru fiecare copie pe care o solicitați ulterior putem să vă cerem un preț adecvat care să acopere costurile administrative.( 0.5€ pe pagină + 50 € cost pe dosar).

In anumite situații, în cazurile în care accesul la date ar putea revela informații sensibile din punct de vedere comercial sau juridic pe care noi trebuie să le păstrăm confidențiale sau în situația în care este în desfășurare o cercetare judecătorească, putem fi obligați să restricționăm / refuzăm dreptul de acces. Această prevedere privește în mod special informațiile privind beneficiarii, atunci când doar titularul are dreptul de a face cunoscută identitatea acestor beneficiari.  Veți primi în termen corespunzător un răspuns motivat privind refuzarea cererii dvs. și cum puteți eventual face plângere împotriva acestui refuz prin intermediul unuia dintre canalele noastre de comunicare. Vom face tot ceea ce este necesar pentru a asigura că datele dvs. personale sunt corecte, actuale, complete, relevante și nu induc în eroare. Putem să vă cerem să ne confirmați că datele dvs. personale sunt actuale.

 1. Corectarea

In situația în care considerați că datele dvs. personale pe care le deținem nu sunt corecte puteți să ne cereți să le modificăm. Vom efectua operațiunile cerute cât se poate de repede, după ce vă vom fi informat în prealabil cât va dura să prelucrăm modificarea cerută. Vom efectua modificări ale datelor personale dacă rezultă că acestea erau false, învechite, incomplete,

Irelevante sau erau de natură să inducă în eroare, ținând cont de scopurile pentru care au fost colectate. In cazul în care corectăm datele dvs. personale după ce în prealabil le pusesem la dispoziția unor terți, vom aduce și la cunoștința acestor terți modificarea efectuată dacă avem obligația legală de a proceda astfel.
In cazul în care refuzăm să modificăm datele dvs. personale după cum ne cereți, vă vom explica care sunt motivele deciziei noastre și cum puteți depune plângere împotriva acestei decizii. In acest caz putem să vă solicităm o explicație suplimentară asupra motivelor pentru care considerați că datele sunt greșite.

 1. Drept de opoziție

Când deveniți clientul nostru, vă vom întreba dacă doriți să beneficiați de o abordare personalizată, situație în care vom utiliza datele dvs. cu caracter personal. Puteți apoi la orice moment  decide să încetați să utilizați această ofertă comercială personalizată:
· accesând butonul „ștergere din baza de date” aflat în partea de jos a fiecărui e-mail comercial;
· prin intermediul formularului nostru de contact de pe www.lpdconsulting.be
· contactându-ne telefonic;

Vă atenționăm asupra faptului că, chiar în condițiile în care v-ați opus unei abordări comerciale personalizate, vă putem contacta în alte scopuri, ca de exemplu în cazul unei obligații legale sau al executării unui contract (de exemplu cu informații importante privind contractul dvs. sau administrarea acestuia).

 1. Dreptul de a fi șters din baza de date

Aveți dreptul de a solicita ca datele dvs. personale să fie șterse. Această cerere poate fi refuzată dacă există motive legale întemeiate în baza unor prevederi legale (de exemplu: termene legale de păstrare a datelor, obligații de combatere a spălării banilor), relații contractuale, în baza unui ordin judecătoresc, în cadrul unei anchete penale în desfășurare, sau în cazul unei contestări în instanță. Veți afla în termenul corespunzător de ce v-a fost refuzată cererea și cum puteți face eventual o plângere împotriva acestui refuz prin intermediul canalelor noastre de comunicație.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale 

Aveți dreptul de a cere transferarea către un alt operator de date, a datelor personale pe care ni le-ați pus la dispoziție. Datele sunt transferate gratis, într-o formă structurată accesibil și lizibil. Această operațiune se poate face doar pentru datele pe care ni le-ați pus la dispoziție pe baza autorizării dvs. sau a unei convenții.

 1. Dreptul de a vă opune prelucrării automate a datelor în vederea luării unor decizii precum și în vederea creării unui profil al dvs.

Aveți dreptul de a nu fi supus prelucrării automate a datelor dvs. personale în vederea luării unor decizii ori în vederea creării unui profil al dvs. LPD Consulting și furnizorii săi se servesc de astfel de procedee.

 1. Doriți informații suplimentare sau vreți să depuneți o plângere?
  Suntem responsabili pentru prelucrarea cu grijă a datelor personale pe care ni le încredințați, precum numele, adresa și informațiile privind contul bancar.
  Ne obligam să răspundem oricărei plângeri pe care ne-o trimiteți cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal în termen de o lună de la data primirii solicitării dvs.

Dacă doriți informații suplimentare cu privire la partenerii externi cărora la punem la dispoziție
date dvs. cu caracter personal în baza unei obligații legale sau în cadrul prestării unui serviciu pe care l-am subcontractat cu ei sau în cazul în care aveți plângeri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, puteți să ne contactați:
· la telefon ,
· trimițându-ne un e-mail ( office@lpdconsulting.be) sau

Puteți să ne trimiteți o scrisoare la adresa de mai jos
LPD Consulting VOF, Rollegemsestraat 19 bus 1.2 in 8510 Bellegem

In situația în care nu sunteți mulțumiți de maniera în care s-a răspuns la plângerea dvs. puteți să vă adresați

Comisiei de protecție a datelor personale.
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Email : commission@privacycommission.be

Mai multe informații găsiți pe op www.privacycommission.be

 1. Cu privire la această declarație privind protecția datelor personale

Această declarație privind protecția datelor personale intră în vigoare la 1 ianuarie 2018 și poate fi modificată pentru a se armoniza cu schimbările relevante din legislația în vigoare sau din cadrul LPD Consulting. Versiunea cea mai recentă valabilă se găsește pe pagina noastră de web iar modificările aduse acesteia vă vor fi comunicate fie prin intermediul acestei pagini fie prin celelalte canale pe care le folosim.

 1. GDPR-notificări

La 24 mai 2016 a intrat în vigoare Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal sau General Data Protection Regulation (GDPR).

In lumina acestui regulament vă oferim următoarele informații.

Responsabil pentru date în sensul regulamentului este LPD Consulting, Rollegemsestraat 19 bus 1.2 in 8510 Bellegem; office@lpdconsulting.be

Operator de date în sensul regulamentului este ………………………………

Autoritatea de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal este Comisia belgiană de protecție a datelor personale.

Scopul, natura și răspunderea juridică pentru datele prelucrate.

 

 

 

 

 

Scopul Natura datelor prelucrate Răspunderea juridică asupra datelor
Broșura cu noutăți, livrarea de conținut comercial și promoțional Nume, prenume, adresa poștală, adresa de email, limba Consimțământ prealabil și informat conform GDPR
Pregătirea, încheierea și executarea contractului Nume, prenume, adresa poștală, adresa de email, numerele de telefon fix și mobil, limba, contribuții de asigurări, numere de conturi bancare Date contractuale
Control pentru combaterea spălării banilor Nume, prenume, adresa poștală, adresa de email limba, CNP, număr carte de identitate, fotocopie CI, versiune tipărită chip CI Obligații legale sau prin regulament privind combaterea spălării banilor.
Testul de adecvare și relevanță în faza precontractuală Nivelul de studii, cunoștințe financiare, componența familiei, starea civilă, componența proprietăților, dorințe și nevoi, scor profil de risc. Reglementări pe „modelul celor două vârfuri”.